Ik ben secretaris van ASAN. Daarnaast zit ik ook in het dagelijks bestuur van NEHOB (Nederlandse Hindoe Ouderenbond) Haaglanden, Sociƫteit Tagore en Kenniskring Nederland. Ik zit ook in de raad van vertegenwoordigers van de Federatie Arya Samaj Nederland. Ik heb mijn bijdrage in heel wat instituten geleverd. Niet zelden was dat om de organisaties weer levensvatbaar te maken. Ik mag tevreden zijn met het resultaat. Door mijn drukke agenda heb ik aanvankelijk elk verzoek om zitting te nemen in het bestuur van ASAN afgewezen. De noodzaak om op een verantwoordelijke manier de Mandir af te bouwen met een toegewijd team deed mij van gedachte veranderen. In die zin kan gezegd worden dat mijn of beter gezegd ons doel al is bereikt. Het secretariaat valt onder mij en op de plank ligt nog een herstructureringsplan van het secretariaat. Ik hoop daar spoedig de tijd voor te kunnen maken.

Connect With Iwan Raghoebarsing:

Schrijft u in en wij houden u op de hoogte.