ASAN | Arya Samaj Nederland

De Arya Samaj is een hindoeïstische organisatie, die in 1875 in de Indiase stad Bombay werd opgericht door volgelingen van Swami Dayanand (volledig: Dayanand Saraswati (1823-1883)).

De Ārya Samāj is een afsplitsing van de Sanatan Dharma. Swāmī Dayānand verkondigde dat de vier Veda’s onfeilbare universele filosofische hymnen zijn. De Ārya Samāj (vereniging van nobelen) veroordeelt verschillende aspecten uit de Sanatan Dharma: het geloof in avatara’s, voorouderverering, beeldenverering, pelgrimages en het offeren in tempels, omdat die niet in de Veda’s terug te vinden zijn.

Om de denkbeelden van Swami Dayanand over de gehele wereld uit te dragen richtten zijn volgelingen al in 1873 in Allahabad, met diens goedkeuring, de Ārya Samāj op. Deze poging mislukte. In 1875 deden Dayanand’s volgelingen in Mumbai (destijds: Bombay) een nieuwe poging, dit keer met succes. In de loop der tijd kreeg de beweging ook volgelingen buiten India.

De Ārya Samāj was een van de organisaties die zich al vroeg aansloot bij de onafhankelijkheidsbeweging van India. Als gevolg hiervan werd de beweging door de Britten vervolgd. Na de aanslag op de Britse onderkoning van India in 1910 werden meerdere leiders uit India verbannen.

Arya Samaj | Figure & Facts

0

Aantal landen actief

0

Arya Samaj Zusterorganisaties

0

Pandits

0

Leden

Geschiedenis Arya Samaj

Ontstaansgeschiedenis en basis beginselen van de Arya Samaj. Een korte uiteenzetting met uitleg in het hindi ondersteund met sheets in het engels. In dit videofragment wordt zowel het leven van Swami Dayanand Saraswati (founder) als de basis beginselen uitgelicht.

Tien grondbeginselen

1. God is de oorzaak van alle ware kennis en van de zaken die hierdoor gekend worden.Het Opperwezen is waar, intelligent, heilig, gelukkig, almachtig, rechtvaardig, barmhartig, zonder gelijke.

 

2. Hij is de onderhouder van het heelal, de albeheerser, de aldoordringer, alwetend, zonder vrees. Hij is zonder begin, ongeboren, oneindig, onveranderlijk, eeuwig, onverouderbaar, onsterfelijk en onlichamelijk. Hij is de maker van het heelal. Slechts hem komt aanbidding toe.

3. De Veda’s zijn de boeken der ware kennis. Het is de voornaamste plicht van alle Arya’s ze te lezen, te onderwijzen, te horen en voor te dragen.

 

4. Ieder zal steeds bereid zijn de waarheid aan te nemen en onwaarheid te verwerpen.

 

5. Alle daden dienen deugdzaam te zijn, dat wil zeggen zij moeten gesteld worden na de overweging van hunne toelaatbaarheid of slechtheid.

6. Het voornaamste streven van de Arya Samaj is het welzijn van de wereld te bevorderen, dit is de bevordering van aller lichamelijk (sharirik), geestelijke (atmik), sociaal-maatschappelijke en culturele (samajik) belangen.

 

7. Ieder zal overeenkomstig zijn verdiensten met liefde en rechtvaardigheid worden behandeld.

8. Onkunde moet uitgeroeid en kennis verspreid worden.

 

9. Niemand zal tevreden zijn mijn eigen welzijn, maar ieder beschouwt zijn eigen welzijn als ondergeschikt aan dat van allen.

 

10. Allen dienen zich te onderwerpen aan de wetten die heilzaam zijn voor de ganse gemeenschap. In persoonlijke aangelegenheden mag echter naar goedvinden worden gehandeld.