Vedic Sanskriti School

Het bestuur van ASAN heeft samen met enkele vrijwilligers de commissie “Vedic Sanskriti School” in het
leven geroepen en introduceert een basiscursus Vedische Filosofie voor jongeren.

Aanleiding:
Al enige tijd ontvangt het bestuur van ASAN het signaal dat kinderen en jongeren behoefte hebben aan
informatie over onze Vedische filosofie toegepast in de hedendaagse maatschappij op een voor hun
begrijpelijke en aansprekende manier. Ook volwassenen zijn op zoek naar wat de Vedische geschriften
hen te bieden hebben.
Na een zoektocht naar geschikte lesmaterialen en onderwijsvormen, heeft het bestuur van ASAN gekozen
voor een methode bestemd voor jongeren, die gebruikt wordt door Arya Samaj instanties in de Verenigde
Staten van Amerika. De methode behandelt Vedische thema’s aan de hand van praktische voorbeelden
en levensverhalen, die aansluiten op de belevingswereld van jongeren. Samen met een begeleider
worden vervolgens verdiepende discussies gevoerd. Voorbeelden van enkele thema’s: Omgaan met de
natuur, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en anderen, eerlijkheid, hulpvaardigheid, (zelf)respect,
liefde, geluk en geduld.
Het bestuur heeft inmiddels het lesmateriaal vertaald naar het Nederlands.
Drie docenten zijn bereid om deze cursus te verzorgen.
Besloten is de eerste basiscursus Vedische Filosofie te starten in oktober 2022.

Doel:
kinderen, jongeren en geïnteresseerde volgwassen kennis te laten maken met de Vedische filosofie
en wat dit kan betekenen in hun leven, zodat zij geïnspireerd raken om zich meer te verdiepen in hun
culturele achtergrond en inzicht krijgen in het belang van meer spirituele vorming. Deze zijn ook de
bouwstenen voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld

Doelgroep voor de eerste basiscursus Vedische Filosofie: kinderen en jongeren van 10 -15 jaar.

Opzet basiscursus:
Start vanaf zondag 09 oktober 2022 t/m 18 dec 2022, uitgezonderd de herfstvakantie.
10 zondagen van 13.00-15.00 uur. Plaats: ASAN gebouw
Op de eerste dag zal het programma doorgenomen worden en kan het cursusgeld betaald worden.
De 3 begeleiders zullen rouleren.
Het is gewenst alle 10 lessen aanwezig te zijn, omdat de thema’s op elkaar aansluiten.

Cursusgeld: € 25,00 per deelnemer, inclusief lesmateriaal en stencils.

De commissie “Vedic Sanskriti School” bestaat uit de volgende personen:
Dhr. A. B. Tewarie, dhr. R. Soekhram, mw. S. Dihal, mw. Prabhudayal, mw. S. B. Tewarie,
mw. S. Jhinkoe-Gena, mw. W. Sewgobind.

Aanmelding:
Jongeren en kinderen kunnen vanaf heden per mail of telefonisch bij het secretariaat aangemeld worden,
o.v.v. naam, geboortedatum, een emailadres en telefoonnummer (evt. van de ouder/verzorger)
Emailadres ASAN: secretariaat@aryasamajnederland.com. Telefoonnummer: 070-3451652.

Wij hopen op de enthousiaste belangstelling van onze jongeren en zien de aanmeldingen tegemoet.
Met vriendelijke groet, Namaste

Arya Samaj Nederland

Het Bestuur

10 daagse Ṛigveda Pārāyaṇa Yajña

10 daagse Ṛigveda Pārāyaṇa Yajña & Shri Krishna Janmāṣṭamī Utsava